versiyon

 

versiyon

versiyon ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca version

1. isim Yorum:

      "Üç versiyon hâlinde işleyen bir oyunuma 'Lütfen Dokunmayın' adını boşuna koymamıştım." - Haldun Taner

2. isim, ticaret, bilişim Sürüm.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: vertion

Çevirme.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

1)tür 2)şekil 3)uyarlama 4)sürüm 5)dönme

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: version

1. Fetüsün önde gelen kısmının doğum yoluna elverişli bir biçimde yerleşmesi için uterusun içinde fetüsü çevirmek amacıyla yapılan doğum manevrası. 2. Dönme, döndürme. 3. Değişik biçim, sürüm.

Kelime Kökeni

Fransızca version "bir metnin yazılış ve yorumlanış biçimlerinden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince versio "çeviri, yorum, tevil" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince vertere, vers- "dönmek, döndürmek, çevirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wert- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wer-3 "dönmek, döndürmek" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1934) : Bu filim, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört versiyon üzerine yapılmıştır. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski