yakın

 

yakın

yakın ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. sıfat Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.

2. sıfat Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan:

      "İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır." - Cemil Meriç

3. sıfat Aralarında sıkı ilgi bulunan:

      "Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır." - Elif Şafak

4. sıfat Benzeyen, andıran, yaklaşan:

      "Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı." - Ömer Seyfettin

5. sıfat Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan:

      "Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın..." - Sait Faik Abasıyanık

6. isim Uzak olmayan yer:

      Yakınımızda otururlar.

7. isim Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba:

      "En yakınlarından başlayarak herkese hayatı cehennem ettiği de doğrudur." - Murathan Mungan

8. zarf Uzak olmadan:

      Gelin, bana yakın oturun lütfen.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yak-1 "yanda veya yakında olmak, yaklaşmak, yamanmak, yamacında olmak" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Ana Türkçe yā- fiilinden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

yakın "aynı anlamda" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski