yok

 

yok

yok ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

yok, -ku, -ğu

1. sıfat Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.

2. isim Olmayan, bulunmayan şey:

      Sen yoktan anlamaz mısın?

3. sıfat Yasak:

      İçki, sigara yok.

4. edat `Hayır` anlamında kullanılan bir söz:

      Geldiler mi? -Yok, daha gelmediler.

5. bağlaç Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz:

      Verdiler, ne âlâ; yok vermediler, döner gelirsin.

6. bağlaç Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz:

      Yok kâğıdı kalmamış, yok mürekkebi iyi değilmiş, hasılı bir alay bahaneler!

      "Yok ben seni adam ettim, yok haddini bil, yok üstümüze düşeni yapalım." - Attila İlhan

7. edat Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir:

      Yok, doğrusu iyi adam, kim ne derse desin.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yok sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yoβ- "bitmek, yokolmak" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

yōk "aynı anlamda" [ Orhun Yazıtları (735) : Ol süg anda yok kıldım [o orduyu orada yok ettim] ]

Ek Bilgi

Eski Türkçe yōd- (bitirmek, yoketmek, imha etmek - Uy, Kaş) fiili mevcuttur. Anadolu ağızlarında halen aynı anlamda yoy- kullanılır. +It- geçişli ekini içeren bu fiil, kaydedilmemiş bir *yō- veya *yoβ- kökünü düşündürür. Moğolca cobkura- (yok olmak) biçimi, ikinci olasılığı destekler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski