zor

 

zor

zor ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça zūr

1. sıfat Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı:

      "Sabır güzel, faydalı fakat zor şeydir." - Burhan Felek

2. isim Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık:

      "Dün gece bütün sinirlerimi bir kâbus işkencesinin zoru altına koyan buhranlı saatler yaşadım." - Etem İzzet Benice

3. isim Yüküm, mecburiyet:

      "Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu." - Necati Cumalı

4. isim Baskı:

      "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi." - Memduh Şevket Esendal

5. zarf Güçlükle:

      "El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kitlesini zor zapt ediyorlardı." - Haldun Taner

6. ünlem `Yapamazsın` anlamında kullanılan bir söz.

Kelime Kökeni

Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) zūr veya zōr زور  "güç, kuvvet, zahmet, sıkıntı, sancı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zāvar- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe śūra शूर  "güçlü, kuvvetli, yiğit" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Tarihte En Eski Kaynak

"sancı, zahmet, kuvvet (isim)" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]

"güç, zahmetli, müşkil (sıfat)" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski