dalkavuk

 

dalkavuk

dalkavuk ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

dalkavuk, -ğu

1. isim Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı, kılbaz:

      "Bunları yaparken hiçbir zaman kendini dalkavuk vaziyetine düşürmez." - Reşat Nuri Güntekin

2. isim, tarih Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

İngilizce: syncophant, Almanca: Schmeichler

Kendi çıkarı için başkalarına kavuk sallayan oyun kişisi.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: syncophant, Fransızca: syncophant, Almanca: Schmeichler

Kendi çıkarı için başkalarının elini eteğini öpen tip.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde dal- veya dala- veya dalla- "sallamak, çırpmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dalga, kavuk maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"kavuk sallayan, müdahin" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski