hükûmet

 

hükûmet

Hükûmet, Bakanlar Kurulu, Kabine, Devlet Yönetimi, Yürütme ya da Yürütüm; bir devletin yönetimi ve yönetimden sorumlu küme. Hükûmet, politik bir aygıt içindeki görevliler tarafından politika ve kararların uygulanması sürecidir. Aynı zamanda bağlayıcı politik kararların alınmasından sorumlu görevlilerden oluşmuş kümeye de hükûmet denir.

Tarihteki hükûmetlerin neredeyse hepsinin başında monarklar ya da imparatorlar bulunurdu. Çağdaş toplumların çoğunda, hükûmetlerin başında, iktidarı kalıtım yoluyla edinmeyen, uzmanlık ve niteliklerine dayanarak seçilen ya da atanan görevliler bulunmaktadır. Bazı monarşilerde hükümdara ilaveten atanmış veya seçilmiş bir hükûmet de bulunabilir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hükûmet biçimleri

KavramTanım
SosyalizmBütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu, genellikle tek parti ile yönetilen ülkelerdir.
KomünizmYönetici sınıfların olmadığı, sınıfsız ve sınırsız bir siyasal yaşam formu
TeokrasiDinî bir elit tarafından yönetim.
TotalitarizmNeredeyse her yönden kamusal ve bireysel yaşamı düzenleyen totaliter bir hükûmet tarafından yönetim.
FaşizmFaşizm, radikal otoriteryen milliyetçi bir siyasi ideolojidir. Millet üzerinde dejenerasyona sebep olduğu düşünülen veya millî kültüre uyum sağlamayan yabancı tesirleri defetmeyi hedefler.
AristokrasiAristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükûmet şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.
MonarşiMonarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır.


hükûmet ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(hükû:met), Arapça ḥukūmet

1. isim Bakanlar Kurulu:

      Hükûmet değişti.

2. isim Bir ülkenin yönetim kuruluşları:

      "Kadınlar çil yavrusu gibi dağılmış, hükûmete haber vermişler, hükûmet gelmiş, ölüyü kaldırmışlar." - Halide Edip Adıvar

3. isim Devlet yönetimi:

      Osmanlı hükûmeti zamanında.

4. isim Hükûmet konağı:

      "Hükûmetin karşısındaki Türklerin merkez kumandanlık dairesine girince şapkasını çıkardı." - Ömer Seyfettin

Kelime Kökeni

Arapça ḥkm kökünden gelen ḥukūmat حكومة  "yönetim, egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakama حكم  "yargıladı, egemenlik erki kullandı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

hükümet itmek [ Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski