aygıt

 

aygıt

aygıt ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz:

      Telefon bir konuşma aygıtıdır.

2. isim, anatomi Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu:

      Sindirim aygıtı. Solunum aygıtı.

3. isim, fizik Birkaç aletin uygun bir biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: alet, İngilizce: instrument, tool, Fransızca: instrument, outil, appareil, Almanca: Instrument, Gerät

Bir toplumun üyesi olan bireyin, amacını gerçekleştirmek için kullandığı doğal ya da yapay nesne. bk. halk sanatı, sanat. krş. kültür, halk kültürü.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: alet, İngilizce: instrument, Fransızca: instrument, Almanca: instrument

Belli fiziksel ya da kimyasal özellik değişimlerini ölçmeye yarayan, yalın ya da karmaşık ölçüm gereci. Örn. sıcaklıkölçer, pH-ölçer.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: aparat, cihaz, İngilizce: apparatus, Fransızca: appareil

genel uygulayım: Bir işi, işlemi, deneyi gerçekleştirebilmek için kullanılması gereken araç ya da bunların birkaçından oluşan takım.

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: cihaz, aparat, İngilizce: apparatus, Fransızca: appareil, Almanca: Apparat, Diğer: Jap. sôti

Deneylerin yapılmasını sağlayan takımlar dizgesi.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

Elbise. (Tunçbilek *Tavşanlı -Kütahya)

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: cihaz, İngilizce: apparatus, Fransızca: appareil, Almanca: Apparat

Bir görüngüyü gerçekleştirmek, gözlemlemek, bir büyüklüğü ölçmek gibi etkinliklerde duyu ergenlerimizin algılama sınırlarını genişletmeye yarayan her çeşit düzenek.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: ekipman, aparat, İngilizce: equipment, apparatus, Fransızca: appareil, Almanca: Apparat

Bir işi görebilmek, bir işlemi gerçekleştirebilmek ya da bir deneyi yapabilmek için kullanılan araç.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

device

aygıt

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: apparatus, device, instrument

cihaz

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski