bade

 

bade

Şarap anlamına gelen Bâde özellikle tasavvuf edebiyatında "Aşk" manasında kullanılır.

Bade olgusu, tasavvuf edebiyatındaki öneminin yanı sıra geleneksel Türk Halk Şiiri içinde de farklı bir öneme sahiptir. Halk şiiri şairleri olan aşıkların geleneklerine göre bir aşığın mahlas alabilmesinin yollarından biri de mahlasını rüyasında bade içerken almasıdır. Halk şairi, rüyasında bade içtikten sonra gerçek anlamıyla "aşık" olur. Bunun Türk geleneklerinde önemli bir yeri olan rüya motifiyle derinden bir bağlantısı vardır kuşkusuz. Rüyada içilecek olan bade, şarap, şerbet, su gibi içilecek bir mai olabileceği gibi elma, nar, ekmek, üzüm gibi herhangi bir yiyecek de olabilir.

Aşık edebiyatında bade içme rüya motifi bir gelenek icabıdır. İnanışa göre aşık olmak için ya usta yanında yetişmek ya da mutlaka "pir" elinden bade içmek gerekir.

Bade aşığa;

  • Bir pir tarafından,
  • Üçler tarafından,
  • Beşler tarafından,
  • Yediler tarafından,
  • Kırklar tarafından verilir.


bade kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, eskimiş, (ba:de), Farsça bāde

Şarap, içki:

      "Fincanı taştan oyarlar / İçine bade koyarlar" - Halk türküsü

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Halk öykülerinde Hızır'ın, kahramanlara ve kimi saz ozanlarına düşte sunduğu içki. bk. badeli âşık.

Kelime Kökeni

Farsça bāde باده  "1. olmuş, olgun, 2. şarap" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça budan بدن  "olmak" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen bādag sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ ÖM (1437) : Buyur kim içelüm bāde bu ömri vérmegil bāda ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski