bağıl nem

 

Bağıl nem
Borneo'daki Bulut Ormanı'ndan bir kare. Bağıl nemin artmasıyla oluşan sisler ve bulutlar gözler önünde.

Bağıl nem, havada bulunan su buharına ait kısmi basıncın, aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncına oranıdır. Başka bir deyişle bağıl nem, havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarının yüzde kaçını taşıdığını belirtir.

Bağıl nemin %100 olması, havanın artık suyla doyurulmuş olması demektir. Bu durumda hava daha fazla su alamayacak ve havaya katılmaya çalışan buhar yoğuşarak sıvı haline dönüşecektir. Bağıl nem %100'den küçük bir değerdeyse buharlaşma gözlenir. Mesela havanın bağıl nemi %50 ise yağmur yağma ihtimali olmayabilir fakat bağıl nem oranı %95 ise büyük ihtimalle yağmur yağacaktır.

Bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır aynı zamanda bağıl nem çöl gibi kurak yerlerde az, ekvatoral bölge ve deniz kıyıları gibi yerlerde fazladır. Bağıl nem (b), mutlak nem (m) ve azamî nem arasında b = m : α · 100 bağıntısı bulunmaktadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

bağıl nem ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, meteoroloji

Bir metreküp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı.

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

İngilizce: relative humidity, Fransızca: humidité relative, Almanca: relative Feuchte, relative Feuchtigkeit

Bir metre küp hava içindeki su buharı niceliğinin (salt nem niceliği) aynı sıcaklıkta bu hacmin en çok yüklenebileceği (doymuş haldeki) su buharı niceliğine oranı.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: izafi rutubet, İngilizce: relative humidity, Fransızca: humidité relative, Almanca: relative Feuchtigkeit

1. Belli sıcaklık ve oylumdaki su buharı kütlesinin, aynı sıcaklık ve oylumdaki doygun su buharı kütlesine oranı. 2. Havayuvarda, belli bir sıcaklıktaki su buharı basıncının, aynı sıcaklıktaki doygun su buharı basıncına oranı.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: izafi rutubet, İngilizce: relative humidity, Fransızca: humidité relative, Almanca: relative Feuchtigkeit

Havada belli bir oylumda belli bir sıcaklıkta bulunan su uçuğu basımcının (ya da tutarırnın) havayı o sıcaklıkta doyuran uçuk basıncına (ya da tutarına) oranı.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: relative humidity

Belli sıcaklık ve hacimdeki su buharı kütlesinin, aynı sıcaklık ve hacimdeki doygun su buharı kütlesine oranı, nispi nem.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: relative humidity

Belirli bir sıcaklıktaki su buharı miktarının, yine aynı sıcaklıktaki 1 m3 havayı doyuracak su buharı miktarına oranı, rölatif rutubet, nispi nem.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: relative humidity

Suyun ortamdaki buhar basınçı ile bu sıcaklıktaki doygun buhar basıncı arasındaki oran.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski