bağırmak

 

bağırmak

bağırmak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. nesnesiz İnsan yüksek ve gür ses çıkarmak:

      "Yaşasın hürriyet diye bağırsa ismi tarihe geçecekti." - Ömer Seyfettin

2. nesnesiz, mecaz Kendini belli etmek:

      Kitap buradayım diye bağırıyor, sen onu görmüyorsun.

3. -e Yüksek sesle azarlamak.

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski