bağırsak

 

Bağırsak
Mide, bağırsaklar ve anüsün insan vücudundaki konumu.

Bağırsak, gastrointestinal kanalın mide ile anüs arasındaki kısım. Bağırsaklar, insanlarda ve diğer memelilerde ince bağırsak ve kalın bağırsak olacak şekilde iki ana kısımdan oluşur. Vücudun gıdadan besinlerin çıkarımı ve emiliminden sorumlu kısmı bağırsaktır. Midenin görevi büyük oranda gıda moleküllerinin besinlere parçalamak iken, bağırsak bu besinlerin kana girmesini sağlar.

{tocify} $title={İçindekiler}

İnce bağırsak

İnce bağırsak kıvrımlı bir yüzey yapısına sahiptir ki bu besinlerin bağırsak duvarından difüzyonu ve böylece de emilimi için uygun olan yüzey alanını arttırır. Bu mikroskobik kıvrımlara mikrovilli denir. Yetişkin bir insanın ince bağırsağı, ortalama olarak yedi metre uzunluğundadır. İnsanlarda ince bağırsak duodenum,, jejunum ve ileum olmak üzere üç kısma ayrılır.

Kalın bağırsak

Kalın bağırsak veya kolon birkaç çeşit bakteriye ev sahipliği yapmaktadır; bunlar insan vücudunun kendi kendine yok edemeyeceği moleküllerle ilgilenirler. Bu bir simbiyoz örneğidir. Bu bakteriler aynı zamanda bağırsaktaki gaz üretiminin de nedenidirler. Kalın bağırsak ince bağırsağa oranla daha kısadır ve su reabsorpsiyonu ile kuru dışkıyı üretir. İnsanlarda kalın bağırsak çekum, kolon ve rektum olmak üzere üç kısma ayrılır. İnsanlarda çekuma bağlı ucu kapalı bir tüp olan apandis yer alır. Kolon ise kendi içinde çıkan kolon, transvers kolon, inen kolon ve sigmoid kolon olarak bölünmüştür.

Bağırsak hastalıkları

Diğer sindirim sistemi hastalıklarıyla birlikte bağırsak hastalıklarına da bakan tıp dalı gastroenterolojidir.

Gastroenterit, bağırsakların enflamasyonudur ve en yaygın bağırsak hastalığıdır.

Ileüs, bağırsak tıkanıklığıdır.

Apandisit, apandis enflamasyonu. Bu tedavi edilmediği zaman potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır; çoğu durumda apandisit cerrahi müdahaleye gerek duyar.

Çölyak hastalığı kötü emilimin yaygın bir şeklidir. Crohn hastalığı ve ülseratif kolit bağırsakları etkileyen otoimmün hastalıklardandır. Crohn hastalığı tüm gastrointestinal kanalı etkileyebileceği gibi, kolit sadece kalın bağırsağı etkiler.

bağırsak kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bağırsak, -ğı

isim, anatomi

Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

Türkçe: em'a, İngilizce: Intestine, Fransızca: Intestine, Almanca: Darm

Sindirim kanalının, midenin bitiş yerinden anüse kadar devam eden bölgesi ya da bu bölgeye karşılık olan kesimi.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

Türkçe: em'a, ahşa', İngilizce: intestine, Fransızca: intestin, Almanca: Darm, Latin: intestina: bağırsak

1. Midenin pilor ucundan anüse kadar uzanan sindirim kanalı bölgesi. İnsanda ince bağırsak (duodenum, jejunum, ileum) ve kalın bağırsak (çekum, kolon, rektum) kısımlarından oluşur. 2. Diğer hayvanlarda bu bölgeye karşılık gelen sindirim kanalı bölgesi.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: intestine

Midenin pilor ucundan anüse kadar uzanan sindirim kanalı, intestin.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

Diğer: Yun. enteron, Latin: intestinum

Sindirim kanalının midenin pilorusundan başlayıp anüste son bulan, ince ve kalın olmak üzere iki kısma ayrılan bölümü, intestina, intestinum, enteron.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: intestinum

Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe bagır "iç organlar, özellikle karaciğer" sözcüğünden +Ak3 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bağır maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

bagırsak/bagırsuk "aynı anlamda" [ Uygurca Maniheist metinler (900 yılından önce) ]

Ek Bilgi

Yeni Türkçe bağdaşmak fiili Eski Türkçe fiilden +Iş- işteşlik ekiyle türetilmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski