bakı

 

bakı

bakı kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim, coğrafya Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu:

      Bu dağın bakısı güneye doğrudur.

2. isim Denetleme.

3. isim, halk ağzında Fal.

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: fal, İngilizce: divination, Fransızca: divination, Almanca: Divination, Wahrsagerei

Uzak bir yerde ya da gelecekte oluşacak olayları önceden saptayarak gerekli önlemleri almak amacıyla, yetenekli ya da yeteneksiz kişi ve toplulukların büyüsel, dinsel, simgesel eylemlerden yararlanarak yaptıkları, kökenleri tarihin temeline dayanan sözde haber verme işi. bk. hava bakısı, horoz bakısı, un bakısı, tuz bakısı, dölüt örtüsü bakısı.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: maruziyet, İngilizce: aspect, Fransızca: exposition "topographique", Almanca: Exposition “Lage eines Hanges"

Her yörede, özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye ya da kuzeye karşı konumunu belirleyen ve bu nedenle doğal koşullarını saptayan durumu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski