balad

 

balad
Maria Wiik, "Balad" (1898)

Balad, şiirin müziğe uyarlanmış halidir. Bu müzik türü, tamamen efsaneler hakkında veya önemli olaylar hakkında olabileceği gibi, aşk veya sevgiyi konu alan bir şiir de olabilir.

Eski çağlarda balat, müzikten çok bir şiiri anımsatırken, zaman geçtikçe işin içine ritimler veya çalgılar girmiştir. Günümüzde ise balat denince akla, popüler müziğe yedirilmiş bir tür yavaş müzik gelmektedir. Hatta, bu tanım sadece yavaş müzikler için bile kullanılmaktadır.

Müzik türü olarak balat; power balat, folk balat, rock balat, pop balat gibi alt dallara ayırabilmektedir. Günümüzde herhangi bir müzik türü, bu şekilde isimlendirildiğinde, bu eser genel tanım olarak, o müzik türünün yavaş ve içli biçimi olduğu anlamına gelmektedir.

balad kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

İngilizce: ballad, Fransızca: ballade, Almanca: Ballade

Toplantılarda, genellikle dansla birlikte koşuk, türkü biçiminde söylenen küçük masallardan her biri. bk. halk baladı, ikincil balad, öğütsel balad, serüven baladı, tarihsel balad.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Fransızca: ballede

1. (XII. ve XIII. yüzyıla kadar) Dans şarkısı. 2. Uyak örgüsü, uyak türü ve dize sayısı bakımından birbirinin aynı üç bent ve bir sunu ile başlayan yarım bentten oluşan eski bir Fransız koşuk biçimi. 3. Koşuk biçiminde bir tür masal.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Fransızca: Ballade

(Fransız edebiyatı) 1. (Onüçüncü yüzyılda) Dans şarkısı. 2. (Bugün) Üç dönüden ve bir ağırlamadan ibaret küçük bir koşuk şekli. 3. Bir çeşit nazımlı masal.

Kelime Kökeni

Fransızca ballade "bir şiir türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde balada "oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ballare "raksetmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca ballē βαλλη  "hoplama, raks" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca bállō, bol- βάλλω, βολ-  "atmak, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü (1961) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski