cinnî

 

Cinnî
Fransa'da bir cinnî heykeli.

Cinnî, Hristiyan edebiyatında kötü niyetli doğaüstü varlık taifesidir. Terimin kökeni eski Yunancada tamamen farklı anlamlarda kullanılmış olan daimon sözcüğüdür.

Avrupa’da papazlar uzun süre, garip davranışlar gösteren kimselerde ve obsesyon olaylarında, hastanın vücuduna cinnînin girdiğini sanmışlar ve bu yaratığı kovmak üzere çeşitli uygulamalarda (egzorsizm) bulunmuşlardır. Spiritüalistlere göre, bu tür olaylarda cin zannedilen şey, spatyumun teşevvüş halindeki bedensiz ruhlarıdır.

Orta Çağ’da majiyle uğraşan bazı kimseler cinnîleri sınıflandırma çalışmasına girişmişlerdir ki, bilimsel dayanağı olmayan bu çalışma cinnîlerin İngilizce isimlendirmesinde yola çıkılarak Türkçede demonoloji olarak adlandırılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski