rejisör

 

rejisör

Rejisör, tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen.

Film yönetmeni her şeyden önce bir sanatçıdır. O, bir filmin meydana getirilebilmesi için senaryo yazarı, oyuncular ve teknikçiler (dekoratörler, kameraman, mikrofoncu, ışıkçı, makyajcı vd.) arasında iş birliğini sağlar, onların çalışmalarını idare eder. Dekorun gereklerine ve oyuncuların imkânlarına göre, tümünü bölüştürür. Zira sahneler hiçbir zaman gösterim sırasına uyularak filme alınmaz. En ünlü film yönetmenlerinin çoğu, eski sinema teknikçileri ve oyuncuları arasından yetişmiştir. Tiyatroda sahneye koyucu ya da yönetmen, piyesin provalarını idare eder. Bu işi yaparken sahne oyunlarını yaratır; oyunculara, yazarın düşüncelerini sadakatle aktarmaları veya özel bir biçimde yorumlamaları için yapmaları gereken hareketleri gösterir.

rejisör kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, sinema, tiyatro, Fransızca régisseur

Yönetmen:

      "Kimi rejisörler ise çeşitli oyunlarının kahramanları hakkında kendisinden ayrıntılı bilgiler istiyorlardı." - Nazım Hikmet

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

İngilizce: director, produetor, Fransızca: metteur en scene, Latin: regens ludi=oyun yöneticisi

Bir oyunun dengeli ve disiplinli bir yolda doğru ve güzel bir biçime sokulması için gereken çalışmaları hazırlayan ve yöneten sanatçı. Bir oyunun sahneden seyirciye sunulabilmesi için oyun yazarı, oyuncular, dekor sanatçısı, ışıklama uzmanı ve öteki uzmanlar ile işbirliği yaparak bu çalışmaları bağdaştıran, yöneten, oyuncuları belli bir anlayışta birleştiren sanatçı. (Sahneye koyucu).

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski