bedihi

 

bedihi

bedihi kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sıfat, eskimiş, (bedi:hi:), Arapça bedīhī

İspat gerektirmeyecek şekilde açık seçik olan:

      "Lakin üçünün dahi düşündüğü şey başka olacağı bedihidir." - Ahmet Midhat Efendi

Kelime Kökeni

Arapça badīhī بديهى  "aşikâr, gözle görünen, derhal kavranan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdh kökünden gelen badaha بده  "aniden geldi, kendiliğinden oldu, vuku buldu" fiilinin nisbet halidir.

Tarihte En Eski Kaynak

bedihe "irticalen" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : bedīhe oḳıdı χutbeni [hutbeyi irticalen okudu] ]

[ Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri (1867) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski