faktör

 

faktör

faktör kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca facteur

1. isim ► etken:

      "Bütün hastalıklarda böyle ruh faktörleri bulunabilir." - Peyami Safa

2. isim ► etmen.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. üretim faktörleri

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: factor, Fransızca: facteur, Almanca: Faktor, Latin: facere: yapmak

1. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. 2. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: factor

İstatistiksel çalışmalarda, kategorik ve nitel özelliğe sahip değişken.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: factor

1. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde. 2. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: factor

Birimlerin nicel ya da nitel özelliklerinin değişimi üzerinde etkilerde bulunduğu kabul edilen dışsal etmenler, değişkenler.

Kelime Kökeni

Fransızca facteur "1. yapan, eden, üreten, 2. matematikte çarpan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince factor "yapan, eden, etken, imal eden, imalatçı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere, factus "yapmak, etmek, eylemek, icra etmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ c (1934) : Mamafih, tediye müvazenesinde en mühim faktör şüphe yoktur ki (...) ]

1 Yorumlar

  1. Faktör ya da etken, faktoring işlemlerinde alıcı, satıcı, ve faktoring şirketi olarak işlemi gerçekleştiren üç taraftan alacağı temlik eden faktoring şirketine verilen kısa isim.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski