hahiş

 

hahiş

Kelime Kökeni

Farsça χʷāhiş "istek, isteme" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷāstan, χʷāh- خواستن, خواه  "istemek" fiilinden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

hah nahah "[Fa χʷāh nāχʷāh] ister istemez" [ Meninski, Thesaurus (1680) : χāh ü nāχāh kızını aldı ]

hahiş "istek" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

hahişker "[Fa χʷāhişkar] istekli" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski