+istan

 

+istan

Kelime Kökeni

Farsça sadece bileşiklerde görülen +istān ستان  "yer ve ülke belirten takı" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde stāna- "durma yeri, durak, konak, yer" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā-na- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stā- "durmak" kökünden türetilmiştir. istasyon maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

χor "hakir" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : arıġ boldı, alçaġ boldı, nākes boldı, χor boldı ]

χorlamak "aşağılamak" [ ed. Borovkov, Orta Asya'da Bulunmuş Kuran Tefsirinin... (1300 yılından önce) ]

χor görmek "aynı anlamda" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski