benzemek

 

benzemek

benzemek kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. -e İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak:

      "Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi." - Ahmet Hamdi Tanpınar

2. -e Sanısını uyandırmak, gibi görünmek:

      "Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış." - Memduh Şevket Esendal

Kelime Kökeni

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء  "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל  "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי  "doldurma" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski