binaen

 

binaen

binaen kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(bina:en), Arapça bināʾen

1. edat Dayanarak:

      "Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı." - Atatürk

2. edat, eskimiş -den dolayı, -den ötürü, -diği için:

      "… Rusçuk âyanı iken mezalimine binaen idam edilen Tirsiniklizade Ömer Ağa’nın kardeşidir." - İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Kelime Kökeni

Arapça bināˀan بناءً  "-e dayanarak, üzerine bina ederek" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bina maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski