çanak yaprak

 

çanak yaprak
Ludwigia octovalvis çiçeğinin taç yaprak (sarı) ve çanak yaprak (yeşil) kısımları.

Çanak yaprak, sepal olarak da bilinir, bir çiçeğin en dış halkasını oluşturan, genellikle yeşil renkli yapraklardan her biri.

Çanak yaprakların oluşturduğu topluluğa kaliks veya kaliks halkası adı verilir. Özellikle çiçeğin iç bölümündeki diğer organları korumakla görevli olan çanak yapraklar birbirleriyle bitişik ya da ayrı olabilir. Hücreleri kloroplast taşıdığından dolayı fotosentez yaparak çiçeğin beslenmesini sağlarlar.

Çanak yapraklara, taç yapraklarla birlikte periant (çiçek örtüsü) adı da verilir. Periant halkasına sahip olan bir çiçeğin gelişmiş bir bitkiye ait olduğu kabul edilir. Çünkü ilkel bitkilerde çanak yapraklar ve taç yapraklar farklılaşmamışlardır ve ayırt edilemezler. Bu şekilde kaliks ve korolla (taç yapraklar topluluğu) farklılaşması olmayan çiçekler tek tip yapraklardan oluşur. Bunların oluşturduğu çiçek örtüsüne perigon adı verilir. Perigon örtüsü tepal adı verilen üyelerden oluşur.

çanak yaprak hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

çanak yaprak, -ğı

isim, bitki bilimi

Çanağı oluşturan yaprakların her biri.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski