cuma

 

cuma

cuma kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(cuma:), Arapça cumʿa

1. isim Perşembe ile cumartesi arasındaki gün.

2. isim, din bilimicuma namazı.

Kelime Kökeni

Arapça cmˁ kökünden gelen cumˁat جمعة  "toplanma günü, Cuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جمع  "topladı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için cem maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

cumˁa [ Tezkiret-ül Evliya (1341) ]

1 Yorumlar

 1. Cuma, Perşembe (Pençşenbe) ile Cumartesi (Cumaertesi) arasında kalan, haftanın beşinci günüdür. Kelime, Kur'an yoluyla Arapçaya, oradan da Türkçeye gelmiştir.

  Cuma gününe Eski Türkçede "altınç" (altıncı) denir.

  "Cuma" sözcüğünün kökünün Arapça olduğu varsayımına göre Kur'an bu günü haftalık toplantı günü sayması ile de uyuşarak "جمعة cum'a" "toplanmak" kökünden gelir. Kur'an'dan önce bu gün için Araplar "arûbe, yevm-ül-'arûbe يوم العروبة" ya da altıncı gün anlamında "yevm-üs-sâdis يوم السادس" derlerdi.
  · Ayrıca erkek ismi olarak da kullanılmaktadır.
  · İslam'da Cuma toplu ibadet günüdür. Cuma Suresi, 1
  · Müslümanlar'da mübarek (kutsal)' gündür
  · Hristiyanlıkta Paskalya'dan önceki Cuma günü İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğu için yas günüdür.
  · Ayın 13'ünün Cuma'ya rastladığı günler bazı inanışlara göre uğursuz kabul edilir.

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski