Tecim Maliye Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

toplam

toplam ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, matematik Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn. Matematik T…

yardım

yardım ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kul…

gerek

gerek ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? gerek , -ği 1. isim İcap:       "Vaziyeti bir bütün hâlinde ve…

süre

süre ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman ara…

yönetim

yönetim ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Yönetme işi, çekip çevirme, idare:       "İki arkada…

ülke

Ülke , bir devletin egemenliği altında bulunan, başkenti ve bayrağı olan, genellikle bağımsız toprakların tümü, memleket, …

kurul

kurul ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etme…

aracılık

aracılık ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? aracılık , -ğı 1. isim Aracının yaptığı iş, tavassut. 2. isim A…

yazılım

Yazılım (İngilizce: software ), değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle …

değişim değeri

Siyasi ekonomi ve özellikle Marksist ekonomide , değişim değeri piyasa için üretilmiş ve piyasada satılan malın dört tem…

işletme

İşletme ; kâr amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanm…

iş hukuku

İş hukuku , işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konul…

sorumluluk

Sorumluluk , kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi z…

tüzel kişi

Tüzel kişi , hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum. Belli bir am…

işveren

İşveren (İngilizce: Employer ), çalışanların hakedişlerini ödeyen kişi, şirket ya da organizasyon anlamına gelmektedir. …

vergi

Vergi (İngilizce: tax ), ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız devlete kaynak ( para ) olarak aktarı…

gelir

Gelir , kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği …

girişimci

Girişimci ; ticaret , sanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kâr amacıyla riski üzerine alan k…

emek

Emek ; mal veya hizmet üretimi sırasında ortaya konan insan kaynağıdır. Üretimi gerçekleştirenlerin fiziksel ve düşünsel…

işsizlik

İşsizlik , herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamay…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı