Kimya Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası logosu

Kimya Mühendisleri Odası (KMO), 27 Ocak 1954 tarihinde 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuştur. TMMOB'un 23 odasından biridir.

Türkiye’de mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra etmek isteyen her kişi uygun bir odaya kaydolmak ve üyeliğini korumak zorundadır (7303 Sayılı Yasa Ve 66 İle 85 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik 6235 Sayılı TMMOB Kanunu, Madde 33). Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendis ve mimarların odaya kaydolmaları isteğe bağlıdır.

15.07.2008 tarihli KMO yazısına göre odanın amacı: "...ülkenin ve kamunun çıkarlarının gözetilmesinde, yurdun yeraltı ve yer üstü doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyenin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurt dışında üyelerini temsil etmek ve başlıca aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktır."

27-30 Mayıs 2004’te TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu’nda biyomühendislerin Kimya Mühendisleri Odası (KMO)’na kaydolmalarına ilişkin karar alınmıştır. Bu kararla birlikte biyomühendisler, KMO çatısı altında meslek örgütlenmelerine başlamışlardır. 2009 yılında, TMMOB KMO Ege Bölge Şubesi'nde Biyomühendislik Çalışma Grubu kurulmuştur.

Kısaltma: KMO

Kuruluş: 1954

Merkez: Selanik Cad. Çamlı Apt. 17/14 Kızılay, Ankara, 06650.

Üyelik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski