Makina Mühendisleri Odası

 

Makina Mühendisleri Odası logosu

Makina Mühendisleri Odası (MMO), 1954 yılında kurulmuş , Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bazı mühendislik dallarının kendi meslek odalarının olmaması ve Makine Mühendisliği'nin alt disiplinleri olması sebebiyle, aşağıdaki mühendislik dallarından eğitim almış kişiler de Makine Mühendisleri Odası'na kayıt olmaktadırlar. Bu yüzden Türkiye'deki en fazla üye sayısına sahip mühendis meslek odası Makine Mühendisleri odasıdır.

 • Makine Mühendisliği
 • Endüstri mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Sanayi Mühendisliği
 • Uçak Mühendisliği
 • Havacılık Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Sistem Mühendisliği
 • Makina Teknik Metot
 • İmalat Mühendisliği
 • Üretim Mühendisliği
 • Üretim Tekniği Mühendisliği
 • Üretim Tekniği Sistemleri
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Hakkında Bilgi

MMO, Anayasa'nın 135. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda, 1954 yılından bugüne 18 Şube, 56 İl Temsilciği, 43 İlçe Temsilciliği, 7 Mesleki Denetim Bürosu, Akredite Muayene Kuruluşu (AKM), Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK), Akredite Deney Laboratuvarı (MERLAB), Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı (KALMEM), Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi (KEMM) Eğitim Merkezi, 5 Uygulamalı Eğitim Merkezi (UEM) ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954’te 902 olan üye sayısı Nisan 2020 tarihinde 115.959’a ulaşmıştır. Bugüne kadar Oda’ya kayıt yaptırmış olan yabancı üye sayısı toplam 323’dür.

Makina Mühendisleri Odası MMO’nun Kuruluş Amaçları

 • Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Yurdun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararları doğrultusunda işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak,
 • Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. gibi teknik belgeleri hazırlamak,
 • Meslek alanlarıyla ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak,
 • Meslek alanlarıyla ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkenin gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte mühendisin yetişmesine yardımcı olmak,
 • Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “uzmanlık sicil dosyaları” tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek,
 • Meslek alanlarıyla ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek ve bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,
 • Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslararası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemektir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski