Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası logosu

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 7303 sayılı yasa, 66 ve 85 sayılı kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayılı yasayla 1954 yılında kurulmuş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olarak ilgili yasa hükümlerine uygun şekilde 1970 yılında kurulmuş Anayasanın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 2019 yıl sonu itibariyle tüm yurtta 579.868 mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi bulunan ve içinde 108 meslek disiplininin yer aldığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) 24 Oda'sından biridir. Halen, 4.759 üyesi, İstanbul ve İzmir şubeleri ve Bursa Temsilciliği vardır. Ayrıca tüm yurtta 14 işyeri temsilciliği bulunmaktadır.

Yurt içinde ve dışında, metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme bilimi, nanoteknoloji ve seramik mühendisliği öğretimi yapan bölümlerden mezun olan mühendislerin üye oldukları bir kuruluştur.

İlgili yasa gereği; mühendislik mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası; dergi, bülten yayınlamakta, mesleki gelişim kursları, seminer, sempozyum, panel, forum, kongre, sergi gibi etkinlikler organize etmektedir.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, yaptığı etkinlikler ile ilgili sektörleri ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, bu sektörlerde faaliyet gösteren üreticileri, pazarlamacıları, kullanıcıları ve araştırmacıları bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmalarını sağlayan platformlar oluşturmaktadır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası metalurji dergisi ve bülteni yanında, mesleki temel kitaplar ve sektörlerimizle ilgili teknik raporlar da hazırlayarak üyeleri ve kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası öğrencileri gelecekte odanın örgütlenmesini ve sorumluluğunu alacak olan teknik eleman adayları olarak görülmektedir. Öğrenci çalışmaları MetalurjiGenç ismi altında yapılmaktadır. Öğrenci üyeler ile birlikte; öğrenci kurultayları düzenlenmekte, hurdacı dergisi yayınlanmakta, staj çalışmaları, teknik geziler ve seminerler yapılmaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski