nous

 

nous

Nous, Latincede intelectus olarak kullanılan Yunancada genel anlamda akıl ya da tin anlamına gelen kelime. İlk olarak Anaksagoras tarafından kullanılmıştır ve maddi olmayan ancak evreni düzenleyen ilke anlamında bir içerikle belirtilmiştir. Ayrıca us anlamında insanın en yüksek yeteği olarak da kabul edilmektedir. Platon özellikle idealara yönelmiş düşünme girişimlerini nous olarak adlandırır. Aristoteles ise kısmen farklı bir yönde hem soyut hem de somut düşünme yetisini bu şekilde adlandırır. Daha özel bir anlamda ise düşüncenin ilkesi ya da geçici olmayan özü olarak belirtilebilir. Bu tanımda Platoncu Plotinos'ta görülür. Buna göre akıl ile kavranan dünyanın ya da gerçekliğin, yani idealar dünyasının ilkesidir nous.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Felsefe Terimleri Sözlüğü, Bedia Akarsu, İnkılap Yayınevi.
  • Felsefe Sözlüğü, Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Latin: intellectus

(Yun.) : Us, tin. 1. (ilkin Anaxagoras'ta): Evreni düzenleyici, özdeksel olmayan ilke.2- İnsanın en yüksek yeteneği, a. (Platon'da idealara yönelmiş düşünme-us edimleri, b. (Aristoteles'te) Kuramsal ve kılgılı düşünme gücü. 3. a. Düşünmenin ilkesi ve gelip geçici olmayan tözü. b. (Plotinos'ta) Usla kavranan dünyanın, idealar alanının ilkesi.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski