Felsefe Terimleri Sözlüğü

daimon

Daimon , Batı dillerine sonradan “demon” biçiminde yerleşen, eski Yunanca’daki bir terim olup antik çağ’ın çeşitli dönemle…

sistem

Dizge , diğer adıyla Sistem , birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların bileşkes…

hipotez

Hipotez (önsav) (İngilizce: hypothesis ), bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağ…

tarih

Tarih (İngilizce: history ), geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir. "Tarih", geçmiş zamanda olan olayların incel…

eğitim

Eğitim ; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik b…

birlik

birlik hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? birlik , -ği 1. isim Tek, bir olma durumu, vahdaniyet:   …

toplum

Toplum ya da cemiyet bir arada yaşayan canlıların oluşturduğu topluluktur. Birey kelimesinin zıddıdır. Sosyolojide topl…

nefret

Nefret , bir duygudur . Bazı insanlara veya fikirlere karşı kullanılabilecek kızgın veya küskün bir duygusal tepkiye neden…

duygu

Duygu , bireyin ruh hâlinde biyokimyasal (içsel) ve çevresel tesirlerle etkileşiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir…

birey

Birey , günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan kelimedir. Farklı alanlarda birey sözc…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı