Marksist-Leninist ateizm

 Marksist-Leninist ateizm ya da bilinen diğer adıyla Marksist-Leninist bilimsel ateizm, Marksizm-Leninizm'in antiklerikal ve dinsizlik unsurudur. Sovyetler Birliği'nin resmi devlet ideolojisi idi.

Diyalektik materyalizm anlayışına dayanarak, insanlığın doğadaki yerini bulmaya çalışır. Marksist-Leninist ateizm, "din halkın afyonudur" görüşünü benimser. Din Karl Marx'a göre, "kalpsiz bir dünyanın sıcaklığı" ve "tinin dışlandığı toplumsal koşulların tini" olmakla olumlu bir işlev gerçekleştirmekte, yani bir uyuşturucu gibi insanları ölümden sonra ruhsal bir ödül verileceği umuduyla nesnel gerçeklikten uzaklaştırarak mutlu etmektedir. Böylece gerçekliği gölgelemekte, insanların "gerçek" mutluluk için mücadele etmesini engellemektedir. Dolayısıyla, Marksizm-Leninizm din inancından ziyade ateizmi savunur.

Marksist-Leninist ateizm, bu önermeleri desteklemek amacıyla dinin kökenini, ayrıca dinin bilimsel eleştirisine yönelik yöntemleri açıklar. Materyalist ateizmin felsefi kökleri, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, Ludwig Feuerbach ve Vladimir Lenin'in eserlerinde bulunmaktadır. Sovyet Marksizminin aksine, diğer Marksizm çeşitleri din dışı bir felsefeye sahip değildir. Latin Amerika Marksistleri tarafından geliştirilen kurtuluş teolojisi buna bir örnektir.

Sovyetler Birliği'ndeki Militan Ateistler Birliği'nin üyelik kitapçığı
Sovyetler Birliği'ndeki Militan Ateistler Birliği'nin üyelik kitapçığı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski