nöropsikoloji

 

nöropsikoloji

Nöropsikoloji, beynin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı ve nörolojik bozuklukların yol açtığı davranışsal ve bilişsel etkilerin teşhis ve tedavisini hedefleyen psikoloji dalıdır.

Daha eklektik psikoloji disiplinlerinden olan nöropsikoloji zaman zaman nörobilim, felsefe, nöroloji, psikiyatri ve bilgisayar bilimi ile kesişir.

Nöropsikoloji, deneysel nöropsikoloji, klinik nöropsikoloji ve bilişsel nöropsikoloji olmak üzere 3 alt dala ayrılır.

Nöropsikologlar genelde üniversite, laboratuvar gibi araştırmaya yönelik alanlarda ya da hastane ve rehabilitasyon merkezleri gibi klinik alanlarda çalışırlar.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: neuropsychology

Bilişsel ve davranışsal bozuklukların, bedensel veya organik etkenlerden kaynaklanıp, kaynaklanmadığını inceleyen psikoloji dalı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski