Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

aşiret

Aşiret (Arapça:  عشیرة), dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki aileler…

sağlık turizmi

Sağlık turizmi , sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kişilerin ikamet yerlerind…

ders

ders ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça ders 1. isim Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği …

öğretim

öğretim ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris,…

demokrasi

Demokrasi , dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip o…

dernek

Dernek , kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanların oluşturduğu…

düşük

Yaklaşık 8. gebelik haftasındaki embriyo (düşük materyali) Düşük veya abortus , dölütün anne bedeninin dışında yaşayacak …

bilim

Bilim , nedensellik, merak ve amaç besleyen, olguları ve iddiaları deney, gözlem ve düşünce aracılığıyla sistematik bir şe…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı