Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

sünnet

Sünnet - İslam peygamberi Muhammed 'in davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'…

çocuk hakları

Çocuk hakları , kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, …

kuşak çatışması

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015 İngilizce: generational conflict Birbirini izle…

yaş ayrımcılığı

Yaş ayrımcılığı (İngilizce: ageism ) herhangi bir bireye ya da gruba yaşından ötürü yapılan ayrımcılık türüdür. Yaş ayrım…

eğitim sosyolojisi

Eğitimsel toplum bilimi (ya da eğitim sosyolojisi ; İngilizce: educational sociology ), eğitim kurumlarını ve okullaşma i…

toplumsal çözülme

Toplumsal çözülme veya sosyal çözülme , bir insan topluluğunu oluşturan sosyal ilişkilerin, bütünlüğe zarar verecek biçim…

sibernetik

Sibernetik ( Yunanca kybernétes: "dümenci" ) veya güdüm bilimi; canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetl…

sosyal ağ

Sosyal ağ (İngilizce: social network ) kavramını ilk kez 1954 yılında Barnes, kişinin çevredeki diğer insanlarla olan ili…

eleştirel düşünme

Eleştirel düşünme ( kritik düşünme ; İngilizce: critical thinking ) akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel …

bilimsel yöntem

Doğa bilimlerinde, bilimsel yöntem yeni bir bilgi edinmek için kullanılan deneyci yaklaşıma sahip bir yöntemdir. Bilim i…

siyaset sosyolojisi

Siyaset sosyolojisi (İngilizce: political sociology ), devlet ve sivil toplumdan aileye kadar uzanan politik fenomenleri…

kriminoloji

Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlul…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı