Pascal'ın Bahsi

Pascal'ın Bahsi veya Pascal'ın Kumarı, Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür Blaise Pascal tarafından ortaya atılmış bir argüman. Din Felsefesi altındadır. Her ne kadar bütün Tanrı kavramlarında kullanılabilecek olsa da Pascal tarafından özellikle İncil'in Tanrısı için çıkarılmıştır. Argüman kanıt olmasa bile Tanrı'ya inanmanın, sonunda Cennet olduğu için daha akılcı olduğunu savunur.

Blaise Pascal
Blaise Pascal

{tocify} $title={İçindekiler}

Argüman

  1. Tanrı'nın var olması olasıdır. Tanrı'nın var olmaması da olasıdır.
  2. Eğer bir kimse Tanrı'nın varlığına inanıyorsa, bundan sonsuz kazançlı çıkacaktır ve çok az kaybı olacaktır.
  3. Eğer bir kimse Tanrı'nın varlığına inanmıyorsa, bundan sonsuz zararlı çıkacaktır ve çok az kazancı olacaktır.
  4. Sonsuz kazançlı ve çok az kayıplı olmak sonsuz zararlı ve az kazançlı olmaktan daha iyidir. Bu sebeple;
  5. Tanrı'ya inanmak Tanrı'ya inanmamaktan daha iyidir.
  6. Eğer bir yol diğer yoldan daha iyiyse, iyi olan yolu seçmek akılcıdır. Bu sebeple;
  7. Tanrı'ya inanmak Tanrı'ya inanmamaktan daha akılcıdır.

Karşı Argüman

Pascal'ın Bahsi'ne karşı en sık kullanılan argüman; Tutarsız Vahiy Argümanı'dır. Bu argümana göre; Dünya'da binlerce din, tarikat ve mezhep vardır. Pek çok din, tarikat ve mezhep sadece kendi üyelerinin ya da inandıkları inançlara inananların Cennet'e gideceğine inanır. Bu durumda, bir kişi Hristiyanlığın cehenneminden kaçınmak için Hristiyan Tanrı'ya inanırsa Müslüman cehenneminden kaçamaz. Müslüman cehenneminde inanırsa Yahudi cehenneminden kaçamaz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski