Roger Bacon

 

Roger Bacon

Roger Bacon (d. 1219/1220 - ö. 1292), İngiliz bilim insanı, filozof ve Fransisken rahibi.

"Deneysel bilim" yolunda çaba harcamış olan Bacon, çağdaş bilimin deneysel yaklaşımının tarihsel bakımdan erken olgunlaşmış bir temsilcisi olarak kabul edilir. İnsanın bilgisizliğinin nedenleri üzerinde duran Bacon, otoriteye dayanmanın, geleneğin etkisinin, önyargıların ve kişinin cehaletini saklayan sözde bilgeliğin, insanı hakikate ulaşmaktan alıkoyduğunu söylemiştir.

Özgür fikirleri yüzünden otorite ve din adamlarıyla sürekli tartışmalar yaşadığı için 14 yıl hapis yattı. Hristiyan olmayanlardan (özellikle Araplardan) birçok şey öğrenilebileceğini söyledi. Ona göre İbn-i Sina Aristoteles'den sonraki en büyük filozoftu.

Empirik fikrinin ilk savunucusu olduğu kabul edilir.

Felsefenin görevinin insanı Tanrı'nın bilgisine götürmek ve O'nun hizmetine koşmak olduğunu dile getiren Bacon, matematiğe özel bir önem vermiş ve matematiği tüm bilimlerin anahtarı olarak kabul etmiştir. Zamanının bilimiyle ahlakına yoğun eleştiriler yöneltmiş olan Bacon, tümevarım ve tümdengelimden meydana geldiğini söylediği bilimsel yöntem konusunda önemli katkılar yapmıştır.

Roger Bacon'un anlayışına göre gerçeğin önünde engeller bulunmaktadır. Bu engellerin cehaletin nedenleri olduğunu savundu. Opus Majus adlı eserinde bunu dile getirdi. Bu engeller aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Otoriteye bağlılık
 • Skolastik gelenek
 • Eğitim yetersizliği
 • İnsanların cahilliklerini gizleme tutumları.

Bacon, aynı zamanda otoriteye bağlılık ve aşırı güvenin bilimsel bilgi için büyük tehlike olduğunu savunur.

Hakkında bilgi nedir?

 • Tam adı: Roger Bacon
 • Doğumu: y. 1219/20; Ilchester, Somerset, İngiltere
 • Ölümü: y. 1292 (yaklaşık 72 yaşında); Oxford, Oxfordshire, İngiltere
 • Gidilen okullar: Oxford Üniversitesi
 • Çağı: Orta Çağ felsefesi
 • Bölgesi: Batı felsefesi
 • Okulu: Skolastik felsefe
 • İlgi alanları: Teoloji, Doğa felsefesi
 • Önemli fikirleri: Deneysel bilim
 • Etkilendikleri: İbn-i Heysem, Robert Grosseteste, William of Sherwood
 • Etkiledikleri: Francis Bacon, Thomas Hobbes

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski