katarsis

 

katarsis

Arınma (Yunanca:Κάθαρσις) olarak da bilinen katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmış bir sözcük olup; ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır. Ayrıca Platon'un "Devlet" adlı eserinde de zikredilen, adil ve onurlu yöneticilere atfedilen bir felsefi terimdir. Literatürde, ruhun hem özgürlüğüne hem de tarafsızlığına kavuşturulmasını simgeleyen bir retorik olan Katarsis, özünde ruhani başkalaşmayı, hatta bunun için bazen boyut değiştirmeyi (Astral olarak) de anlatmaktadır.

Psikanalizde, bilinç dışına itilmiş duyguların yaşanıp boşalım olanağına kavuşturularak hastanın patojen duygulardan ve nevrotik belirtilerden kurtarılmasıdır.

Antik Yunan'da bir tür "ruh dönüşümü" olarak kabul edilen Katharsis, ruhun kötülüklerden arındırılması olarak benimsenmiştir. Aristo, katharsis hakkındaki düşüncesini, Poetica'da açıklarken, tiyatronun insana kendisini dışarıdan gösterdiği için arzulardan arınmasını sağladığını söylemektedir.

Aristoteles Tragedya'nın acıma ve korku duyguları uyandırarak bu duygulardan arınmayı sağladığını söyler. Buna 'Katharsis' der.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

Tiyatro Terimleri Sözlüğü - 1966

Almanca: reinigung

[Yun. Katharsis - iç arınma] Seyircilerin olmayacak tutkularından arınmaları. Bu da ancak duyulan korku ve acıma duygusunun uyandırılması ile olabilir. Aristoteles'in "Poetica" adlı eserinde kullandığı bir terimdir. Dehşet ve acıma duygulannın seyirciyi içsel bir arınmaya götürdüğünü önerir.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - 1983

Diğer: Yun. katarsis

Seyircinin acıma ve korku duygularıyla iç arınmaya, dolayısıyla duygusal adalete yönelmesi durumu. Aristoteles'in Poetika'sında kullandığı bir terimdir.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: catharsis

1. Rahatsızlığa neden olan duygu yükünün uygun bir boşaltım alanına aktarılarak rahatlamanın sağlanması. 2. Zehirlenmelerde toksik maddenin bağırsaklardan emilimini engellemek amacıyla bağırsak hareketlerini ve içeriğinin miktarını arttıran ilaçlar verilerek bağırsakların boşaltılması, ##(arınma(II))##.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski