çok eşlilik

 

çok eşlilik

Çok eşlilik veya poligami (İngilizce: polygamy), bir kimsenin aynı esnada birden fazla kişiyle evli ya da birlikte olmasıdır. Terim çok karılılık (polijini), çok kocalılık (poliandri), eşcinsel çok eşlilik ve grup evliliği durumlarını kapsamakla birlikte -yaygın olması nedeniyle- genellikle polijini ile eşanlamlı olarak kullanılır.

Bazı din ve kültürlerde kabul edilen bir durum olan poligami, pek çok ülkede kanunen suçtur. Poligaminin serbest veya yaygın olduğu ülkelerde ekseriyetle polijini (çok karılılık) görülür. Birleşmiş Milletler; insan haysiyetine ve eşitliğine aykırı olduğu gerekçesiyle, poligaminin engellenmesi için devletler nezdinde çağrıda bulunur.

Sosyobiyoloji ve zooloji terimi olarak çok eşlilik, birden fazla eş ile çiftleşme davranışları için kullanılan genel bir terimdir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Etimoloji

Türkçeye Fransızca polygamie'den geçen kavramın kökeni Yunanca polus (çok) ve gamos (evlilik) sözcükleridir. -jini eki Yunanca gunê (kadın) ve -andri ise andr (erkek) sözcüklerinden gelir.

Yaygınlık

1980 basımı Ethnographic Atlas kitabının listelediği 1,231 toplumdan, 186'sının tek eşli, 453'ünün nadiren polianjik, 588'inin sıkça polianjik ve 4'ünün poliandrik toplumlar olduğunu ortaya koymuştur. Poliandri sadece Himalayalar'da bulunan dağ toplumlarında gözlemlenmiştir.

Dünyada çok eşliliğin kanuna aykırı olmadığı ülkeler (2006)
Dünyada çok eşliliğin kanuna aykırı olmadığı ülkeler (2006)

TDK sözlük anlamı nedir?

çok eşlilik, -ği

isim, toplum bilimi

Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onaylandığı evlilik biçimi, poligami.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski