Sosyoloji Terimleri Sözlüğü

oligarşi

Oligarşi (İngilizce: oligarchy ), küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya…

aristokrasi

Aristokrasi ya da soylu erki (İngilizce: aristocracy ), iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfını…

monarşi

Monarşi (İngilizce: monarchy ), bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. …

üst sınıf

Modern toplumlarda üst sınıf , alt sınıfa eks olarak, en yüksek sosyal statüye sahip, genellikle toplumun en zengin üyeler…

toplumsal çözülme

Toplumsal çözülme veya sosyal çözülme , bir insan topluluğunu oluşturan sosyal ilişkilerin, bütünlüğe zarar verecek biçim…

toplumsal değişme

Genel bir terim olarak, kullanım biçimlerine göre " toplumsal değişme " Toplumsal yapıdaki değişim: Doğa, kuruml…

kadın hareketi

Kadın hareketi , kadın haklarını desteklemeye yönelik evrensel nitelikteki sosyal harekettir. {tocify} $title={İçindekiler…

toplumsal yapı

Toplumsal yapı (İngilizce: social structure ) toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Toplumun bir çerçevesini oluşt…

sosyal ilişki

Sosyal ilişki veya sosyal etkileşim , iki ya da daha fazla kişinin birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve etkileşime …

kolektivizm

Kolektivizm (İngilizce: collectivism ), bireyler arasındaki kaynaşmanın vurgulanması ve grubun birey üzerinde önceliklend…

merkantilizm

Gün batımında liman, Claude Lorrain tarafından 1639'da merkantilizmin zirvesinde boyanmış bir Fransız limanı Merkantil…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı