Sosyoloji Terimleri Sözlüğü

ataerkil

ataerkil ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, toplum bilimi, (ata'erkil) Soyda, temel olarak babayı …

ataerki

ataerki ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, toplum bilimi, (ata'erki) Soyda temel olarak babayı alan…

sınıf

sınıf ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Arapça ṣinf 1. isim Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları …

teokrasi

Teokrasi , dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organları…

demokrasi

Demokrasi , dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip o…

çevre

çevre ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? 1. isim Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi:       "Büyü…

toplumsal

toplumsal ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, toplum bilimi Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, …

asosyal

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad. Kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmeyen kişidir. Kimsenin …

sosyal

sosyal ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, toplum bilimi, (l ince okunur), Fransızca social Toplumsal: …

asimilasyon

asimilasyon ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? (l ince okunur), Fransızca assimilation 1. isim, biyoloji Özü…

oligarşi

Oligarşi (İngilizce: oligarchy ), küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya…

aristokrasi

Aristokrasi ya da soylu erki (İngilizce: aristocracy ), iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfını…

monarşi

Monarşi (İngilizce: monarchy ), bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı