doğal dil

 doğal dil işleme


Dil bilimi, dil felsefesi ve nöropsikolojide, doğal dil veya tabii dil, kullanıcılar tarafından bilinçli bir plânlama olmaksızın tekrar edilerek evrilmiş dildir. Doğal dil, konuşma ve şarkı biçiminde ortaya çıkabilir. İnsanlar tarafından bilinçli olarak geliştirilen yapay ve biçimsel dillerden ayrılır.

İngilizce ve Türkçe gibi insan dilleri doğal dil örnekleridir. Arı dansları ve balina şarkıları gibi hayvan iletişim yöntemlerinin de doğal dil olarak değerlendirilmesi tartışılmaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski