Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme

 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (IAOKİS) [İngilizce: The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)] Birleşmiş Milletler sözleşmesidir. Üçüncü kuşak insan haklarına ilişkin olan sözleşme, ülkelere ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma ve ırklar arası hoşgörü ortamını sağlama yükümlülüğü getirmektedir. Tartışmalı olarak ayrıca ülkelere nefret söylemini suç olarak tanımlama ve ırkçı grupların üyelerinin suç işlediğini kabul etme yükümlülüğünü de getirmektedir.

  • Yer: New York
  • Yürürlük: 4 Ocak 1969
  • Koşul: 27 ülke onayladı.
  • Korunma yeri: BM Genel Sekreterliği

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olan ülkeler
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olan ülkeler
Sözleşmeye taraf olan ülkeler:
𑂽 14. maddedeki yetkiyi kabul etti.
𑂽 14. maddedeki yetkiyi kabul etmedi.
𑂽 İmzaladı fakat onaylamadı.
𑂽 İmzalamadı ve onaylamadı.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski