kötümserlik

 

kötümserlik

Kötümserlik kavramı (pesimizm) iyimserlik (optimizm) kavramının tam karşıtı olarak, dünya görüşü ve yaklaşımında düzeltilemeyecek kötü bir dünya portresidir. Kötümserler her zaman kötü biten bir son düşünürler. Kötümser birinin "Bardağın yarısı boş mu yoksa yarısı dolu mu?" sorusuna vereceği yanıt, yarısının boş olduğu yönünde olacaktır. Kötümserlik, tarih boyunca, düşüncenin birçok temel alanında etkili olmuştur.

{tocify} $title={İçindekiler}

Felsefede Kötümserlik

İstenç ve Tasarım Olarak Dünya adlı eserinde Arthur Schopenhauer radikal bir metafizik kötümserliğini nedenselleştirmiştir. Temel cümlesi olan "bütün yaşam acı çekmedir" (Alles Leben ist Leiden) ya da tüm hayatın tek bir kelimeyle açıklaması olarak gösterdiği "çabalama" (streben) filozofun dünyaca tanınmış en önemli kötümserlerden olduğuna birkaç örnektir yalnızca. Özellikle 20.yy düşünce dünyasında kötümserlik büyük bir ölçüde kendini gösterir. Kötümserliğin etkilediği isimlerden birkaçı olarak Emil Mihai Cioran, Ulrich Horstmann, Ludwig Marcuse, Theodor Heuss gösterilebilir.

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

kötümserlik, -ği

1. isim Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik:

      "Bir kötümserlik bürümüş sizin içinizi." - Nurullah Ataç

2. isim, felsefe Her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü, pesimizm, pesimistlik.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: bedbinlik, İngilizce: pessimism, Fransızca: pessimisme, Almanca: Pessimismus, Latin: pessimus

(Lat. pessimus = en kötü) : 1. (Genellikle) Her şeyi en kötü yanından alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü. Karşıtı bk. iyimserlik, a. Kuşkucu bir tutumu dile getirebilir, b. Kendi kendini ya da çağını eleştirerek hoşnutsuzluğu dile getirebilir. 2. (Felsefedeki özel anlamları) a. Tüm olarak dünyayı özünde kötü bulan öğretiler (fizikötesi kötümserlik-Schopenhauer). b. İnsanı özünde kötü bulan öğretiler, c. Dünyada ve dünya tarihinde kötünün iyiye üstün geldiğini ileri süren öğretiler, d. İnsanlığın ekonomik ve toplumsal sorunlarında yetkin bir çözüm yolu bulunamayacağını ileri süren öğretiler.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski