totem

 

totem

{tocify} $title={İçindekiler}

totem hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

isim, Fransızca totem

İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun(II).

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

Bir insan topluluğunun ya da tek bir kişinin gizemsel ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki, doğasal olay ya da cansız bir nesne. a. bk. totemcilik.

Kelime Kökeni

İngilizce totem "Kuzey Amerika yerli kavimlerinde kutsal sayılan aşiret simgesi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük K. Amerika dillerinden Algonquin dilinde bir sözcükten alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Tarih (1932) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski