Budunbilim Terimleri Sözlüğü

sünnet

Sünnet - İslam peygamberi Muhammed 'in davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'…

kültür

Kültür , toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi her şey. İnsana ilişkin bir…

toplumsal yapı

Toplumsal yapı (İngilizce: social structure ) toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Toplumun bir çerçevesini oluşt…

eğitim

Eğitim ; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik b…

altkültür

Alt kültür (İngilizce:  subculture ), bir kültür içindeki bir grup insandır. Hakim kültürle bağlantısını koparmadan ancak…

halk

Halk veya kişi/kişiler , bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan toplu…

fuhuş

Fuhuş (İngilizce: prostitution), belli bir ödeme karşılığında cinsel ilişkiye girilerek yapılan bir iş alanıdır. Bu işi y…

totem

{tocify} $title={İçindekiler} totem hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim, Fransızca totem İlkel t…

poligami

{tocify} $title={İçindekiler} poligami hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim, toplum bilimi, Frans…

fetişizm

fetişizm ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Fransızca fétichisme 1. isim, toplum bilimi İlkel toplumlarda do…

antropoloji

Antropoloji , geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların çeşitli yönlerini inceleyen bilim dalı. İnsanın kültüre…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı