yeniden kurmacılık

 

yeniden kurmacılık

Yeniden kurmacılık ya da rekonstrüksiyonizm eğitimin amacının, toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek olduğunu savunan, yararcılık felsefesine dayanan, ilerlemeciliğin devamı niteliğinde bir eğitim felsefesi akımıdır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski