hulul

 

hulul

Hulûl, cisimleşme ya da enkarnasyon, yaygın olarak Tanrı'nın görünüş alanına çıkması, evren ve insanla bütünleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Hint inançlarına göre Tanrı Vişnu değişik dönemlerde değişik insanların şekline girer ve insanlara yol gösterir. Hristiyanlıkta Tanrı'nın İsa'nın vücudunda beden bulduğuna inanılır. Bu inanç, Sünni ve İmami Şii İslam'ın tevhid (Allah'ın birliği) inancıyla bağdaşmamakla beraber Ghulat-i Şîʿa'da mevcuttur.

Hûlul inancı, Ghulat-i Şîʿa fırkalarında Allah'ın Ali bin Ebu Talib'in vücuduna rücû ederek onunla bütünleşmesi yani onda beden bularak cisimleşmesi anlamında kullanılır. Bektaşilik'e girmesi ise Balım Sultan sayesinde olmuştur. Hûlul bilinen tanımı ile Vahdet-i Vücud'ta şu anlamlara gelir:

  • 1. Girme, Arapça: duhûl; bir şeyin içine geçme.
  • 2. Erişme, gelip çatma, Arapça: vusûl; Hûlûl-i şitâ; Kışın erişmesi, ramâzan-ı şerifin Hûlûlü.
  • 3. Tenâsüh akidesinde inançlara göre bir ruhun başka bir bedene girmesi. Arapça: tecessüm; (hal) Hûlûl-i dâhili, Hûlûl-i hârici; Sıvıların ve gazların hayvani ve nebatî zarların arasından öteye geçmeleri.

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı nedir?

(hulu:lü, l ince okunur), Arapça ḥulūl

1. isim, eskimiş Gelme, gelip çatma.

2. isim, eskimiş Girme, sinme.

3. isim, eskimiş, din bilgisi Tanrı ruhunun herhangi bir bedene girdiğine inanma.

4. isim, eskimiş, fizik Geçişme.

5. isim, eskimiş, biyoloji Geçişim.

Kelime Kökeni

Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول  "1. konma, durma, varma, uğrama, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ  "çözdü, binek hayvanından indi, kondu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal<sup maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve hulul kelimesi için yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski