Din Bilgisi Terimleri

piskopos

Piskopos , bazı Hristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan bir bölgenin başpapazı olan, fetva verme yetkisine sahip …

papa

Papa , Roma Başpiskoposu ve bu nedenle Roma Katolik Kilisesi'nin dünya çapındaki lideri. Katoliklere göre Havari Petru…

başkilise

başkilise ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, din bilgisi, (ba'şkilise), Türkçe baş + Yunanca Piskop…

basübadelmevt

basübadelmevt kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, eskimiş, din bilgisi, (ba:süba:delmevt), Arap…

Babi

Babi kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, özel, din bilgisi, (ba:bi:), Arapça bābī Babilik yanl…

Babilik

Babilik (Farsça: بابیه‎, Babiyye), 19. yüzyılda İran'da doğan dini hareket. Bab, İranlı Seyyid Ali Muhammed'in (d…

Azrail

Evelyn De Morgan'ın resmettiği İnsan silüetine bürünmüş Azrail, 1881 Azrail , İslam'da dört büyük melekten biri ve…

ayin

Âyin (Farsça: آیین) ya da ritüel, genellikle önceden belirlenmiş bazı kurallara göre icra edilen dinî tören. Ayinlerde ço…

ayinicem

ayinicem ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, eskimiş, din bilgisi, (a:yi'nicem), Farsça āyīn + Arapç…

ayet

Âyet ya da Âyet-i Kerime (Arapça: آية veya آية كريمة ), Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. …

avdetî

avdetî ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? sıfat, din bilgisi, (avdetî:), Arapça ʿavdetī İslam dinine dönen (g…

gassal

gassal ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? gassal , -li isim, eskimiş, din bilgisi, (gassa:l), Arapça ġassāl Ö…

ölü yıkayıcı

ölü yıkayıcı ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, din bilgisi Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden ön…

gasil

gasil ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? gasil , -sli isim, din bilgisi, Arapça ġasl Ölü yıkama . Kelime Köke…

ölü yıkama

ölü yıkama ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, din bilgisi Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlemeden önce …

taharet

Tahâret , (Arapça: طهارة; Türkçe: "Temizlik"), İslam 'da necaset denen maddi pisliklerle, hades denen hükmi …

aşure günü

Aşure Günü veya Aşura Günü , (Arapça: عاشوراء, ʿĀshūrāʾ; Farsça: عاشورا), Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının on…

Müslim

Müslim ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, özel, din bilgisi, Arapça muslim Müslüman . Kelime Kökeni Ara…

Müslüman

Müslüman , İslam dini ne mensup kişi. Sünni , Şii ve Mutezili mezhep inancına göre, Allah'a ve Allah'ın birliği…

yazı

Yazı , belirli işaretler kullanılarak kişiler arasında görsel tabanlı iletişim kurulmasını sağlayan bir araçtır. Yazı sist…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı