pedofili

 

pedofili

Pedofili ya da sübyancılık (İngilizce: pedophilia), belirli yaştaki bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık. Bu rahatsızlığa sahip kişilere pedofili ya da sübyancı denir. Bu terimi daha iyi tanımlayabilmemiz için ICD kodları ve DSM kodları mevcuttur. DSM-V verilerine göre pedofili, "Ergenlik öncesi çocuklara karşı 6 ay boyunca tekrar eden, şiddetli, önüne geçilemez cinsel dürtüler." olarak tanımlanır ve yine DSM-V verilerine göre bir kişiye pedofili tanısı koyulabilmesi için en az 16 yaşında, ve ilgi duyduğu çocuklar 11 yaşından küçük olmalıdır. Ek olarak da geç adolesan dönemindeki birisiyle 12 ve 13 yaşındaki bir kişinin birlikteliği pedofili olarak tanımlanmamaktadır. Burada dikkat etmek gerekir ki, adolesan dönem insanlarda 25 yaşına kadar sürmektedir. Ortalama ergenliğe girme yaşı da kızlar için 9 - 11 yaş arası, erkekler için 11'dir. Kızlar da 14 yaşlarına girdiklerinde genellikle pubertal dönemden çıkmış olurlar. Bu konuda ICD kaynağı olarak en detaylı yazıda pedofili, özellikle veya çoğunlukla 11 yaş ve altına duyulan cinsel çekim olarak tanımlanır. Ancak tıbbi tanı olarak 13 yaş sınır olarak kullanıldığı, DSM verilerindeki gibi en az 16 yaşında olup, karşısındaki kişinin 11 yaş ve altında olması gerektiği de belirtilir. ICD bu konularda çok kısa ve yetersiz bilgi verdiği için kaynak olarak DSM verilerini kullanmak daha doğrudur.

Şunu da eklemek gerekir ki, çocuğa cinsel saldırıda bulunan bir kişi pedofili olmayabilir. Bu tanının yapılabilmesi için belirli kriterlere uyulması gerekmektedir. Tam tersi olarak da pedofili olup, hayatı boyunca hiçbir şekilde suç işlememiş olan insanlar da bulunmaktadır.

Sübyancılar -tipik olarak- yetişkin cinsel ilişkiden zevk almakta güçlük çekerler, özgüvenleri eksik olabilir ve çocuklarla ilişkiyi yetişkinlere nazaran daha az tehdit edici bulurlar. Sübyancının eğilimi karşı cinse veya kendi cinsine olabilir. Kayıtlara geçmiş sübyancıların büyük çoğunluğu erkektir ve bu durum kadınlarda çok nadir görülür. Pedofil kadınların kendilerini gizlemesi, sayılarının bilinmesini engellemektedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Köken bilimi

Arapça kökenli sübyan sözcüğü 'çocuklar' anlamına gelir.

Türkçeye İngilizce paedophilia kelimesinden geçen "pedofili" sözcüğünün kökeni, Yunanca pais sözcüğünün kökü olan paid (çocuk, oğlan) sözcüğünün birleştirme hâli "paido-" ve -philia (düşkünlük, özellikle anormal sevgi) sözcükleridir.

Cinsel münasebet

    Ana madde: Çocuğun cinsel istismarı

Sübyancılar sıklıkla cinsel birleşmeden önce kurbana dokunmak ya da cinsel organlara bakmak yoluyla cinsel doyuma ulaşırlar. Kurbanın olay anındaki tepkileri, korku (özellikle şiddete maruz kalındıysa), şaşkınlık veya pasif haz olabilir. Cinsel ilişki, özellikle şiddete maruz kaldıysa, çocukta çok ciddi travmalara neden olabilir. Bazı durumlarda kurban, cinsel ilişkiden çok, ebeveyninin uyarılarını dinlemediğini düşünerek suçluluk duyar ve sıkıntı çeker. Cinsel saldırıya uğrayan çocuklar sıklıkla sorunlu bir yetişkinlik dönemi yaşarlar. Çalışmalar, çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış erkeklerin yetişkinliklerinde cinsel suç işleme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Çocukluğunda cinsel saldırıya uğramış kadınlar ise daha çok uyuşturucu bağımlılığı veya seks işçiliği gibi kendini yıkıma götüren davranışlara eğilimli olurlar.

Hukuki boyut

Sübyancılık, birçok Kara Avrupası hukuk düzeninde cinsel suçların en önemlisi kabul edilir. Genellikle kurbanın yaşı küçüldükçe ve kurbanla saldırgan arasındaki yaş farkı arttıkça cezalar artar. En büyük cezalar genellikle livataya (ters ilişki) verilir. Suçluların %50'sinden fazlası kurbanların akrabaları, aile dostları ya da tanıdıklarıdır.

Pedofili savunuculuğu

Günümüzde pedofiliyi normal karşılayan ve normal karşılanması için faaliyet gösteren, pedofili kişilere karşı hoşgörülü davranılması gerektiğini söyleyen dernek, kurum, kuruluş ve aktivistler vardır. 1970 yılında, önce Rotterdam'da, daha sonra diğer şehir ve ülkelerde, pedoseksüel ilişkilerin yasallaştırılmasını alenen savunan pedofil dernekleri ortaya çıktı. İlerleyen yıllarda ABD'de Kuzey Amerika Erkek / Erkek Aşk Derneği (NAMBLA), Fransa'da Groupe de recherche pour une enfance différente (GRED), Büyük Britanya'da Pedophile Information Exchange (PIE) ve Belçika da De Rooie Vlinder pedofiliyi savunmak amacıyla kuruldu. İngiltere’de bir gazete olan Gay News'i çıkaran Ian Campbell Dunn (1 Mayıs 1943 - 10 Mart 1998), aynı zamanda Paedophile Information Exchange adlı aktivizm grubunu kurmuş ve rıza yaşının kaldırılmasını savunmuş, yetişkinlerin çocuklar ile cinsel ilişkiye girmelerinin anlayışla karşılanması için kampanya yürütmüştü. ABD’de eşcinsellik bilinciyle ilgili olan Radical Faeries hareketinin kurucusu Henry "Harry" Hay Jr. (7 Nisan 1912 - 24 Ekim 2002) pedofilinin meşrulaştırılmasını destekliyordu ve rıza yaşının kaldırılmasıyla pedofilinin yasallaşmasını savunan Kuzey Amerika Erkek/Oğlan Aşk Derneği'nin (NAMBLA) aktif bir destekçisiydi. Aynı zamanda pedofiliyi LGBT hareketine dahil etmeye çalışan Harry Hay, resmi onur yürüyüşlerine NAMBLA’yı kabul ettirmeyi başaramamış ve 1994 yılındaki onur yürüyüşüne katılmayı reddetmiş, bunun yerine diğer bir yürüyüşe katılmak zorunda kalmıştır.

Günümüzde özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde pedofiliyi savunan dernek ve kuruluşlar vardır.

Uluslararası

 • Ipce (eski adıyla International Pedophile and Child Emancipation; halkla ilişkiler nedenleriyle 1998 yılında adını değiştirdi). 1990'ların başında kuruldu. 2005 yılı itibarıyla 20 ülkede 79 üyesi bulunmaktadır.

Avustralya

 • Avustralasyalı Erkek / Erkek Aşk Derneği (AMBLA). Ipce'nin bir ortağı.
 • Avustralya Pedofil Destek Grubu (APSG). 1980 veya 1983'te kuruldu. Üyeleri çok azdı. Polis faaliyeti nedeniyle dağıtıldı ve yerine Boy Lovers ve Kabak Yiyenler (BLAZE) geçti. Bu grup da polis tarafından dağıtıldı.

Belçika

 • Dokumentatiedienst Pedofilie.
 • Center de recherche et d'information sur l'enfance ve la cinselité (fr), 1982-1986. Philippe Charpentier tarafından kuruldu. Grup L'Espoir dergisini yayınladı.
 • Fach Und Selbsthilfegruppe Paedophilie. 1970'lerin başında kuruldu.
 • Stiekum.
 • Studiegroep Pedofilie. Feshedildi.

Kanada

 • Koalisyon Pédophile Québécois. Ipce ile ilişkili.
 • Fondation Nouvelle. Feshedildi.

Danimarka

 • Danimarka Pedofil Derneği (DPA), 1985-2004.

Fransa

Fransa da 1970 yılından beri pedofiliyi savunan hareketler vardır aralarında Gabriel Matzneff, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Françoise Dolto, Jacques Derrida, Louis Althusser, Jean-Louis Bory, Gilles Deleuze, Michel Foucault bulunduğu yazarlar 70'li yıllarda pedofilinin serbest olması için gazetelerde makale kaleme almış yöneticilere ise dilekçe yazmışlardır.

Fransa da her yıl 160.000 çocuk cinsel istismara uğramaktadır. Nüfusun yaklaşık % 10'u yani 5.6 milyon kişi ya aile içi ya da bir yabancı tarafından cinsel istismara maruz kalmıştır.

 • Groupe de Recherche pour une Enfance Différente (GRED), 1979-1987. Grup, Le Petit Gredin (The Little Rogue) adlı bülteni yayınladı.

Almanya

Ayrıca bakınız: 1970'ler ve 1980'ler pedofili tartışması (Almanca) ve Pedofili Tartışması (Alliance 90/The Greens) (Almanca)

 • AG-Pädo. 1991 yılında Arbeitsgruppe des Bundesverbandes Homosexualität derneği tarafından kuruldu.
 • Aktion Freis Leben (AFL).
 • Arbeitskreis Päderastie-Pädophilie (APF). 1980'lerin başında aktif.
 • Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität (AHS) (de).
 • Arbeitsgemeinschaft "Schwule, Päderasten und Transsexuelle" ("Çalışma Grubu 'Eşcinseller, Pederastlar ve Transseksüeller'"). Pedofil yanlısı aktivizme katılan Alman Yeşiller Partisi'nin 1980'lerdeki bir fraksiyonu. Şimdi feshedildi ve utançla görüldü.
 • Deutsche Studien- und Arbeitsgemeinschaft Pädophilie (DSAP). 1979-1983.
 • Fach und Selbsthilfegruppe Paedophilie.
 • Indianerkommune. 1970'lerden 1980'lerin ortalarına kadar aktif. Yeşil Parti'ye, çocukların kurtuluşu olarak gördüğü şey için bazen şiddetle baskı yapan komün.
 • Kanalratten. Dalı Indianerkommune ama kadın sapiklara.
 • Krumme 13 (K13).
 • Pädogruppe, Rat ve Tat-Zentrum.
 • Pädophile Selbsthilfe- und Emanzipationsgruppe München (SHG).2003'ten başlayarak, polis üyelerine baskın yapmaya başladı ve bunun sonucunda yarım milyondan fazla çocuk pornografisi ele geçirildi ve birden çok tutuklandı.
 • Verein für sexuelle Gleichberechtigung. Münih'te kuruldu. 1973-1988.

İtalya

 • Gruppo P. Gey dergisi Babilonia'da gazeteci olan Francesco Vallini tarafından kuruldu. O ve Gruppo P ile bağlantılı on kişi 1993 yılında tutuklandı. O sırada derginin yazı işleri personeli onu savundu. Grup, Corriere del pedofili bültenini yayınladı.

Hollanda

 • Jon. 1979 yılında Hollanda Cinsel Reform Derneği tarafından kuruldu.
 • Komşu Sevgi, Özgürlük ve Çeşitlilik Partisi, 2006-2010, 2020'de yeniden başladı. Yasal rıza yaşını 12 yaşına düşürmeyi savunan (sonunda onu kaldırmak amacıyla) ve çocuk pornografisini yasallaştırmayısavunan Hollandalı siyasi parti. Hiçbir seçime katılmadı ve sadece üç tanınan üyesi var. 2020'de parti yeniden başlatıldı.
 • Vereniging Martijn. 1982'de kuruldu. 27 Haziran 2012'de bir Hollanda mahkemesi grubun yasadışı olduğuna karar verdi ve derhal dağılmasını emretti. Ancak bu karar Nisan 2013'te bir üst mahkeme tarafından bozuldu. Hakim, kulübün suç işlemediğini ve dernek kurma özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek kararını motive etti. Bu, Hollanda Yüksek Mahkemesi tarafından 18 Nisan 2014'te bozuldu, yargılama hakiminin emrini geri verdi ve örgütü pedofilik eylemleri önemsizleştirmek ve yüceltmek için yasakladı. Dernek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne itiraz ettiancak reddedildi. Grup OK Magazine yayınladı.

Norveç

 • Norveçli Pedofil Grubu.
 • Çocuk Cinselliği için Af.

İsviçre

 • Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Pädophile.

Birleşik Krallık

 • 1974'te kurulan Pedophile Action for Liberation, 1975'te PIE ile birleştirildi.
 • Pedofil Bilgi Değişimi (PIE), 1974-1984.

Amerika Birleşik Devletleri

 • Çocukluk Duygusallık Çemberi (CSC). 1971 yılında kurulan San Diego, Kaliforniya bir öğrenci tarafından, Wilhelm Reich. 1980'lerin ortalarında feshedildi.
 • Kuzey Amerika Erkek / Erkek Aşk Derneği (NAMBLA). 1978-günümüz. Büyük ölçüde geçersiz sayılır.
 • Project Truth. 1994 yılında pedofil örgütü olduğu için ILGA'dan ihraç edilen kuruluşlardan biri.
 • René Guyon Topluluğu. Çoğu müfettiş, bunun tek kişilik bir propaganda operasyonu olduğunu düşünüyordu. Sloganının "sekizden önce seks yoksa çok geç" olduğu söylendi. 1980'lerin ortalarında feshedildi.

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, İngilizce pedophilia

Sübyancılık.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: pedophilia

Çocuklara karşı cinsel ilgi gösterme ile belirgin cinsel bozukluk.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski