silsile

 

silsile

Silsile (Arapça : سلسلة), (Farsça : زنجیر), (Urduca : چین) bir İslam dini kavramıdır. Ayrıca tasavvufta da farklı bir manada terim olarak kullanılır. Hadis ilminde sened denilen kavram, ravilerin silsilesini araştırır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Tasavvufta silsile

Tasavvufi yolların günümüzdeki mürşidinden Muhammed peygamber'e kadar ulaşmasını gösteren manevi zincir. Bu zincirin tarihen tutarlı ve sağlıklı oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemlidir. Bir tasavvuf yolunun sağlamlığının en büyük delili sahih bir silsileye sahip oluşudur. Tasavvufta "Allah’a giden yollar mahlûkatın nefesleri sayısıncadır." anlayışı sebebiyle tarikat sayısında bir sınırlama olamaz. Silsilenin tasavvufi önemine uygun olarak tarikatlar kendi yollarındaki ruhani akışı mürşit isimlerini tarihi gerçeklere uygun şekilde sıralayarak titizlikle zapta bağlamışlar ve icazetname adı verilen yetkilendirme belgelerinde bu silsileler kayıt altına alınmıştır.

Silsilede tarihsel kesinti olursa buna üveysilik denir. Bu anlayış Veysel Karani'nin Peygamber ile yüz yüze görüşememesi, ancak mübarek hırkayı emanetine almasından dolayıdır.

Silsile zincirini gösteren kitaplara Silsilename veya Menakıbname denir. Silsilei Tarikatı Sünbüliye gibi. Bazı kitaplar şeyhler silsilesini gösterir ve Silsilei Meşayih adını alır. Ağaç çizimleriyle süslü silsilenameler şecere, zübdetültevarih adıyla meşhurdur.

TDK sözlük anlamı nedir?

Arapça silsile

1. isim Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra:

      "Trende herkes uyuyor, uzun bir öksürük silsilesi ve bazı iniltilerden başka ses yok." - Halide Edip Adıvar

2. isim Bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası:

      "Kökten, silsileden, anadan, babadan, ecdattan asildi." - Ömer Seyfettin

Kelime Kökeni

Arapça slsl kökünden gelen silsilat سلسلة  "zincir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salsala سلسل  "zincirlenme" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice şalşalitā שלשלתא  "zincir" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Tarihte En Eski Kaynak

[ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş silsile kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski