ceteris paribus

 

ceteris paribus

Ceteris paribus, Latince "Diğer tüm durumlar sabitken" anlamına gelen bu kalıp, hemen hemen tüm bilimlerde kullanılan bir analiz yöntemidir.

En yaygın ve sistemli olarak kullanıldığı alan, iktisattadır ve ele alınan konuyla ilgili analizde, bir değişkendeki değişmeyi, diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımıyla irdelemektir. Örneğin "Malın fiyatı yükseldiğinde, ceteris paribus, talep edilen miktarı düşer" önermesi yalnızca malın fiyatı yükseldiğinde ve diğer bütün koşullar (ikame ve tamamlayıcı malların fiyatları, zevk ve tercihler, tüketici geliri vb.) sabit kaldığında malın talep edilen miktarının azalacağını ifade eder. Bu ifade, bir mala yönelik efektif taleple o malın fiyatı arasındaki korelasyonu belirlemektedir.

Örnek kullanımlar

Merkez Bankası'nın bankalar nezdindeki munzam karşılık oranını düşürmesi ceteris paribus piyasadaki likidite durumunu iyileştirir, para arzı artar.

TDK sözlük anlamı nedir?

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İktisadi analizlerde "diğer koşullar sabitken" ya da "diğer bütün değişkenler sabitken" anlamına gelen latince bir varsayım.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski