iktisat

 

iktisat

İktisat; zaman, hava, yakıt, vücut enerjisi, su, yiyecek, elektrik, arazi veya para gibi sarf malzemelerinin tüketiminde iktisadi davranma, koruyucu, tutumlu, ihtiyatlı, tasarruflu veya ekonomik olma ve israftan, atıktan veya savurganlıktan kaçınma ve gösterişsizlik kalitesidir. Ayrıca iktisat (ekonomi), üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinlikleri inceleyen bir bilim dalını ifade etmektedir.

TDK sözlük anlamı nedir?

iktisat, -dı

(iktisa:dı), Arapça iḳtiṣād

1. isim Ekonomi.

2. isim Tutum.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: economics

1. Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümüyle ilgili sosyal bir bilim dalı. 2. Sınırsız insan gereksinmelerinin karşılanmasında kıt kaynakların alternatif kullanımlar karşısında karar verme ve seçim yapma yollarını inceleyen sosyal bir bilim dalı.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: economics

##(ekonomi)##

Kelime Kökeni

Arapça ḳṣd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḳtiṣād إقتصاد  sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣd قصد  "1. tam hedefe yönelme, 2. doğru yol, amaca uygun, mutedil" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

iḳtiṣād "1. itidal üzere hareket etme, 2. harcamada tasarruflu olma" [ Kamus-ı Türki (1900) ]

ilm-i iḳtisād "ekonomi" [ Kamus-ı Türki (1900) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve iktisat kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski