Georg Simmel

 

Georg Simmel

Georg Simmel (1 Mart 1858 – 26 Eylül 1918), Ferdinand Tönnies ile birlikte Alman Sosyolojisi'nin kurucularından biri olan sosyolog, filozof ve eleştirmen.

Simmel, Alman sosyologların ilklerinden biriydi. Neo-Kantçı yaklaşımı ile sosyolojik antipositivizmin temellerini attı ve sordu, Toplum nedir? — doğrudan Kant'ın, doğa nedir? 'e atıfta bulundu ve sosyal bireysellik ve parçalanma konusunda öncü analizler sundu.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

 • Tam adı: Georg Simmel
 • Doğumu tarihi: 1 Mart 1858
 • Doğum yeri: Berlin,Prusya Krallığı
 • Ölümü tarihi: 28 Eylül 1918 (60 yaşında)
 • Ölüm yeri: Strassburg, Alman İmparatorluğu
 • Çağı: 19. yüzyıl felsefesi
 • Bölgesi: Batı felsefesi
 • İlgi alanları: Felsefe, Sosyoloji
 • Önemli fikirleri: Mikro sosyoloji, kent sosyolojisi, formel sosyoloji, toplumsallaşma
 • Etkilendikleri: Immanuel Kant, Max Weber
 • Etkiledikleri: Lewis A. Coser, Mark Granovetter, Georg Lukács, Max Weber, Barry Wellman, Harrison White

Yaşamı

Erken yaşamı ve eğitimi

Simmel, 1858'de Berlin'de, Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Başarılı bir iş adamı olan ve Roma Katolik Kilisesine geçen babası Eduard Simmel, gelecekte bir çikolata üreticisi tarafından satın alınacak olan "Felix & Sarotti" adında bir şekerleme dükkânı kurmuştu. Annesi, Yahudi bir ailede dünyaya geldi ancak inancını Luteryanizm'den yana kullandı.

Modern şehirleri coğrafi bir mekan yerleşme ve yaşama olmaktan çok, toplumsal sosyal ilişkileri ve bu ilişkiler doğrultusunda alışverişin yaşandığı sosyolojik bir olgu olarak ele alır. En çok "birey kent yaşamında kendisini nasıl üretmekte?" ve "kentsel yaşamın çelişkilerini aşmak için hangi tür stratejilere baş vurmaktadır?" sorularına cevap aramıştır.

Çalışmaları toplumsal form kavramının sosyoloji literatürüne kazandırılmasını sağlamıştır. Bu yüzden uluslararası litaratürde formların sosyoloğu olarak bilinir. Daha çok toplumsal etkileşimcilik kavramı üzerinde durmuştur. Türkçeye tercüme edilmiş eserleri arasında en bilineni "Philosophie des Geldes" (Paranın Felsefesi)'dir. Simmel'in 20. yüzyıl boyunca, kent ve modernite sosyolojisi, kültürel kuram ve eleştirel düşünce üzerindeki etkisi, 21. yüzyılda da özellikle "kültürel çalışmalar" alanında ve Zygmund Bauman gibi "postmodernite kuramları" aracılığıyla sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda mikro sosyoloji kavramını da litaratüre kazandırmıştır. Bireyin ve toplumun incelenmesi sırasında daha küçük olgularında incelenmesi gerektiğini savunmuştur. Modanın da sosyolojisini yapmıştır. Ona göre moda bireyi hem ayrıştıran hem de diğerlerine benzeten bir olgu olması nedeni ile insanın zihnindeki çift duruma da hitap ettiğini belirtmiştir.

Başlıca Eserleri

 • Toplumsal Farklılaşma Üzerine (1890) 
 • Tarih Felsefesinin Problemleri (1892)
 • Sosyolojik Estetik (1896) 
 • Para Felsefesi (1900)
 • Kadın Kültürü (1902)
 • Metropol ve Tinsel Hayat (1903)
 • Moda Felsefesi (1905)
 • Sosyoloji (1908)
 • Felsefi Kültür (1911)
 • Kültür Kavramı ve Trajedisi Üzerine (1911)
 • Goethe (1913)
 • L'art pour l'art (1914)
 • Kültürel Formların Değişimi (1916)
 • Rembrandt: Sanat Üzerine Felsefi Bir Deneme (1917)
 • Hayat Üzerine Görüşler (1918)
 • Modern Kültürde Çatışma (1918)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 • Jung, Werner (1995) [ilk olarak 1990'da yayınlanmıştır]. Georg Simmel: yaşamı, sosyolojisi, felsefesi. Doğan Özlem (çev.). Ankara: Ark Yayınevi. ISBN 975-7260-18-5.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski